PRACUJ W UBER KIEDY CHCESZ

Wsiadaj do auta , włącz aplikację i jazda. Praca w uber to miejsce gdzie poczujesz się wolny. Potrzebujesz wolnego weekendu ? Masz inne sprawy na głowie. Praca w uber to wolność na której zależy każdemu! Zacznij pracę jako kierowaca ubera już dziś!

PRACUJ JAKO KIEROWCA UBER

Odkryj aplikację uber i ruszaj. Dołącz do nas z własnym autem. Bądź niezależny prowadź do celu i zarabiaj w uber jako kierowca. Bądź swoim szefem. Sam ustalasz zasady gry. Zaproś też znajomych do jazdy uberem.

PRACA W UBER BEZ DZIAŁALNOŚĆI

Możesz pracować na uberze w każdy dzień tygodnia lub tylko  w weekendy. W uber sam ustalasz swoje godziny pracy .Korzystając z naszych usług nie jesteś zmuszony otwierać DG możesz jeździć na uberze bez działalności.

DOŁĄCZ DO GRONA NAJLEPSZYCH – KIEROWCÓW UBER

Aby pracować w Uber nie musisz prowadzić działalności gospodarczej, nasza firma nie pobiera żadnych prowizji od Twoich zarobków. Opłata miesięczna jest jedynym kosztem jaki ponosisz korzystając z naszych usług. Proste? Oczywiście bo tak właśnie działa Uber – prosto i skutecznie.

DOŁĄCZ DO GRONA KIEROWCÓW!

Nie wymagamy działalności gospodarczej, nie pobieramy prowizji od
Twoich zarobków. Płacisz nam wyłącznie stałą opłatę za rozliczenie.
Przeczytaj jak to działa i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Dlaczego Uber jest lepszy od pozostałych przewoźników?

Nie dlatego, że jest tańszy (chociaż w większości przypadków jest), ale przede wszystkim dlatego, że jest wygodniejszy – klient nie martwi się o to czy kierowca będzie miał jak wydać mu resztę, lub czy posiada on terminal do płacenia kartą. Bezpieczeństwo. Uber jest również o wiele bezpieczniejszy finansowo – nie ma możliwości oszukania przed żadną ze stron – klient ma blokowane tymczasowo środki na koncie aby kierowca bez obaw otrzymał należną zapłatę natomiast klient jest stale ‘pilnowany’ przez system GPS i po odbyciu kursu widzi trasę którą kierowca pojechał i w razie wątpliwości może zgłosić je do obsługi klienta która rozpatrzy każdą sytuację z osobna. Ogromną zaletą Ubera jest jego zasięg (ponad 400 miast na całym świecie). Ponad to Uber potrafi łączyć ludzi, ponieważ przyjemnie jest nawiązać dialog z osobą z którą właśnie odbywany podróż.

Dlaczego warto spróbować w Uber?

Zarabiasz dobre pieniądze!

Masz samochód? Wystarczy! Spraw by był on nie tylko przyjemnym sposobem na transport ale również źródłem zarobku! Kiedy miasto tętni życiem Uber ułatwia kierowcom zdobywanie zleceń. Tak nie wiele wystarczy by zacząć zarabiać.

Pracuj w Uber, kiedy chcesz.

Uważasz że możesz zarabiać więcej niż aktualnie? Masz rację. Uber pozwoli ci zwiększyć wpływy gotówki na konto co tygodniowymi wypłatami. Zlecenia przyjmujesz tylko gdy masz na to czas i ochotę. Zaplanuj swój tydzień tak żeby maksymalnie go wykorzystać.

Bez biura, bez szefa.

Zaczynając przygodę z Uber nie potrzebujesz biura, księgowej, magazynu czy tym podobnych. Siadasz za kierownicę, odpalasz aplikację i już jesteś w pracy! Aplikacja sama rozliczy wszystkie kursy, nie musisz zawracać sobie tym głowy.

Zarabiaj na Uberze Nawet do kilku tysięcy złotych tygodniowo!

Cena za przejazd Uberem to trzy części składowe razem dające idelnie odwzorowaną cenę za przejazd pozwalającą na uczciwy, dobry zarobek nie wyzyskując przy tym klienta. Trzy części, które składają się na cenę to: opłata podstawowa, opłata za minutę przejazdu oraz opłata za kilometr.

Dzięki temu, nawet kiedy stoisz w korku – zarabiasz.
Jeden przejazd kosztuje średnio od 10 do 25 zł. Jego cena zależy od pory dnia, liczby kierowców w mieście oraz trasy jaką pokonujesz.

Zakładając, że jeździsz 40 godzin w ciągu tygodnia możesz zarobić od 850 zł do 2200 zł. Jak podaje Uber najlepsi kierowcy zarabiają nawet do 7 500 zł miesięcznie.

Pamiętaj, my zajmiemy się Twoimi rozliczeniami profesjonalnie oraz kompleksowo za jedyne 50 zł.

Dlaczego Uber jest lepszy od taksówek?

Nie dla­te­go, że jest tań­szy, ale dla­te­go, że jest wy­god­niej­szy. Klient nie musi się mar­twić o to, czy kie­row­ca bę­dzie miał wy­dać resz­tę, albo ter­mi­nal do za­pła­ce­nia kar­tą.
Nie musi oba­wiać się, że zo­sta­nie oszu­ka­ny, po­nie­waż po każ­dym prze­jeź­dzie może zo­ba­czyć na ma­pie swo­ją tra­sę i w ra­zie ko­niecz­no­ści do­ko­nać re­kla­ma­cji. Naszym zda­niem naj­więk­szą za­le­tą Ubera jest jego ogrom­ny za­sięg (po­nad 400 miast na ca­łym świe­cie).
Nawet w Nairobi mogę od­pa­lić apli­ka­cję i za­mó­wić prze­jazd do ho­te­lu. Nie mu­szę wie­dzieć gdzie do­kład­nie je­stem, apli­ka­cja wska­że au­to­ma­tycz­nie moją lo­ka­li­za­cję. Nawet je­śli tra­fię na kie­row­cę, któ­ry mówi tyl­ko w ję­zy­ku su­ahi­li i tak bez pro­ble­mu tra­fię do ho­te­lu.

Dlaczego warto spróbować?

Zarabiasz dobre pieniądze!

Masz samochód? Spraw, by stał się kurą znoszącą złote jaja. Miasto tętni życiem, a Uber ułatwia kierowcom zdobywanie zleceń. Masz wszystko, czego potrzeba, aby zacząć.

Pracuj, kiedy chcesz.

Chcesz dorobić po godzinach? Praca jako niezależny kierowca gwarantuje wolność i elastyczne godziny – przyjmujesz zlecenia, gdy masz czas. Ustalaj własny harmonogram, aby móc spędzać z rodziną najważniejsze chwile.

Bez biura, bez szefa.

Nieważne, czy masz na utrzymaniu rodzinę, czy chcesz odłożyć na coś wyjątkowego. Uber daje Ci wolność, ponieważ siadasz za kierownicę wtedy, kiedy chcesz. To Ty decydujesz o tym, kiedy, dokąd i z kim jeździsz.

Nawet do kilku tysięcy złotych tygodniowo!

Po każdym przejeździe z konta pasażera pobierana jest opłata. Składają się na nią 3 części: opłata podstawowa, opłata za minutę przejazdu oraz opłata za kilometr. Dzięki temu, nawet kiedy stoisz w korku, opłata uwzględnia Twój czas pracy.
Jeden przejazd kosztuje średnio od 10 do 25 zł. Jego cena zależy od pory dnia, liczby kierowców w mieście i trasy, którą pokonujesz.

Oznacza to, że jeżdżąc 40 godzin w ciągu tygodnia możesz zarobić od 850 zł do 2200 zł. Uber informuje, że najlepsi kierowcy zarabiają nawet 7 500 zł.

Pamiętaj, my zajmiemy się Twoimi rozliczeniami profesjonalnie oraz kompleksowo za jedyne 50 zł.